Building a Scalable Azure Infrastructure for Online Courses and Tutoring: A Case Study

20 октомври 2023 / 3 мин. последно прочетено

Изграждане на скалируема инфраструктура в Azure за онлайн курсове и обучения

null

Когато става въпрос за онлайн обучение, наличието на добре структурирана и скалируема инфраструктура в Azure е от решаващо значение за успеха. В тази статия ще разгледаме архитектурата на инфраструктурата в Azure, разработена специално за платформа, предлагаща онлайн курсове и обучителни услуги. Ще обсъдим различните компоненти, които захранват тази платформа, като Gateways, Application Insights, Redis Cache, Azure MySQL Database, Disks, Metric Alert Rules, Security Groups, Storage Accounts, and Virtual Machines.

Предизвикателството: скалиране на успеха  

Компанията за онлайн обучения, с която работихме, беше изправена пред предизвикателство, с което се сблъскват и много други подобни бизнеси. С нарастването на потребителската база съществуващата инфраструктура трябваше да отговори на повишеното търсене. Клиентът се нуждаеше от решение, което да обслужва хиляди потребители едновременно, да осигурява висока наличност и да предоставя забележително потребителско изживяване.  

Решението: Цялостна инфраструктура в Azure  

Нашият екип предложи цялостна инфраструктура в Azure, която да отговори на нуждите на клиента. Ето как всеки компонент изигра съществена роля за успеха на платформата: 

1. Azure Gateways 

Внедрихме Azure API Management като централен gateway за нашата платформа. Той опрости управлението на API и гарантира, че трафикът тече гладко. С функциите за насочване, кеширане и сигурност той осигури солидна основа за нашата система.  

2. Application Insights 

Използването на Azure Application Insights направи наблюдението на поведението на потребителите, производителността на приложенията и проследяването на грешки безпроблемни. Това ни даде възможност бързо да идентифицираме проблеми и да направим необходимите подобрения на платформата въз основа на събраните данни. 

3. Redis Cache 

Внедрихме Azure Redis Cache като хранилище, за да подобрим бързината на реакция. Това освободи основната база данни от тежестта на често достъпваните данни, като по този начин намали времето за заявки и подобри цялостното потребителско изживяване.  

4. Azure MySQL Database 

Избрахме Azure MySQL Database като гръбнак на нашата платформа. Тя предлага напълно управлявана, скалируема услуга за релационни бази данни, която гарантира целостта и надеждността на данните. Това е мястото, където се намират потребителските профили, съдържанието на курсовете и транзакционните данни. 

5. Disks 

Внимателно избрахме подходящите типове дискове (Standard HDD, Standard SSD, Premium SSD и Ultra Disk) за виртуалните машини (VM), на които работи нашето приложение. Този избор оказа влияние върху производителността, икономическата ефективност и трайността на данните.  

6. Metric Alert Rules 

Създадохме Azure Metric Alert Rules (Правила за метрични предупреждения) за проактивно справяне с потенциални проблеми. Предупрежденията се задействат, когато критични показатели за производителност (напр. използване на процесора или време за реакция) надхвърлят предварително определени прагове, което ни позволява да реагираме бързо. 

7. Security Groups 

Сигурността на платформата бе от изключителна важност и ние я осигурихме, като дефинирахме правила за мрежова сигурност с Azure Security Groups. Това ни позволи да контролираме кой има достъп до нашите ресурси, като гарантираме, че само оторизирани потребители и системи могат да се свързват.  

8. Storage Account 

Акаунтите за съхранение в Azure бяха основата на нашата платформа, съхраняваща данни за приложения, файлове и резервни копия. Избрахме различни типове хранилища, като например blob, file, table, или queue storage, и използвахме георепликация за резервиране на данни, за да осигурим целостта на данните и възможностите за възстановяване след повреда.  

9. Virtual Machines 

Компонентите на приложението се изпълняваха на виртуални машини Azure, които осигуряваха гъвкавост за увеличаване или намаляване на мащаба, за да се отговори на потребителското търсене, включително уеб сървъри, бази данни и специализирани услуги. 

Резултат: Скалируема мощност  

Внедряването на тази инфраструктура на Azure се оказа повратна точка в оперирането на нашия клиент. С възможността за автоматично скалиране, приспособяването към променящия се трафик и приемането на Azure DevOps за автоматизирано внедряване, клиентът стана по-добре подготвен да посреща нуждите на бързо нарастващата си потребителска база. Интеграцията на Azure AD осигури сигурно удостоверяване на потребителите, а мрежите за доставка на съдържание (CDN) намалиха забавянето за потребителите по целия свят. Чрез редовно наблюдение и фина настройка на инфраструктурата за оптимална производителност нашият клиент предостави на потребителите си образователно преживяване от най-високо ниво.  

В заключение, архитектурата на инфраструктурата Azure играе ключова роля за успеха на онлайн образователните платформи. Добре обмислената комбинация от Gateways, Application Insights, Redis Cache, Azure MySQL Database, Disks, Metric Alert Rules, Security Groups, Storage Accounts и Virtual Machines гарантира скалируема и надеждна среда. Тази успешна история показва, че онлайн образованието може да преуспява, отговаряйки на изискванията на нарастващата потребителска база с правилната инфраструктура. 

Сподели:

Може да харесате също:

null
12 септември 20233 мин. последно прочетено

Изграждане на сигурна и удобна за разработчиците DevOps структура с Kubernetes, Azure AD, Helm, Jenkins, SonarQube и Azure Image Registry

DSS предприе трансформационни стъпки, за да укрепи своята DevOps структура.