Privacy And Cookie Polices

Политика за поверителност и бисквитки

Политика за поверителност

Какво представляват личните данни?

Личните данни са информация, която пряко или непряко ви идентифицира като физическо лице. Непряко означава, че тя се комбинира с друга информация, като например вашите имена, адрес, имейл, телефонен номер и др.

Как обработваме вашите лични данни?

Ние, в ДИГИТАЛНИ И СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ ЕООД - администратор на този уебсайт www.dss.bg, не събираме и не обработваме повече или други видове лични данни отколкото са ни необходими за изпълнение на съответните цели, изложени в тази политика за поверителност.

Ще използваме личните данни само така както е посочено в настоящата политика освен ако не сте ни дали изрично съгласие за друг вид употреба на вашите лични данни, например чрез писмено съгласие за изпращане на маркетингови съобщения.

Какви видове лични данни обработваме?

Посещавайки нашия уебсайт, може да обработваме следните категории лични данни:
• IP адрес
• Дата и час на посещение
• Конкретна посетена уеб страница
• HTTP статус
• Уебсайт, от който посещавате нашата уеб страница
• Вид на браузъра

Попълвайки нашия формуляр за контакт, допълнително можем да събираме следната лична информация:
• Имена
• Имейл адрес
• Тема и съдържание на вашето съобщение до нас

Изброените категории лични данни са само тези, които ни предоставяте при посещение на нашия уебсайт. Те включват и използването на бисквитки - задължителни и такива, за които сте дали изричното си съгласие за използване.

Възможно е да се наложи да обработваме и съхраняваме лични данни въз основа на законови задължения и/или за постигане на съответствие с нормативни изисквания, например за предотвратяване, установяване или разследване на престъпление, предотвратяване на загуби, измами или други видове финансови злоупотреби.

Използване на нашия уебсайт

Настоящата политика за поверителност се прилага и за използването на нашия уебсайт със следните функционалности, свързани със защитата на личните данни.

(1) Бисквитки: Нашият уебсайт използва бисквитки и други технологии за подобряване на потребителското изживяване и функционирането на уебсайта, използваемостта му и сигурността на потребителите. Моля, вижте нашата политика за бисквитки за повече подробности.

(2) Уебсайтове на трети страни: За удобство на нашите посетители този уебсайт съдържа връзки към някои други уебсайтове (Facebook.com, LinkedIn.com), които не се контролират или управляват от нас. Политиките и процедурите, които описваме тук, не се прилагат за тези уебсайтове. Ние не носим отговорност за сигурността или защитата на данните, събирани от тези трети страни. Препоръчваме ви да се свържете директно с тях за информация относно техните политики за защита на данните.

В кои случаи можем да споделяме вашите лични данни?

Можем да предоставяме личните ви данни на държавни власти само когато това се изисква по закон. Например, ще се съобразяваме с исканията на съдилища, правоприлагащи, административни или други публични, държавни или общински органи.

Не изнасяме вашите лични данни или каквато и да е информация, която може да ви засяга, извън територията на Република България.

Обработка на лични данни на деца

Ние не събираме и не обработваме лични данни на деца под 14 години, освен със съгласието на родител или настойник в съответствие с местното законодателство. Ако научим, че лични данни на дете са били събрани случайно, ще изтрием тези данни своевременно.

Обработване на специални категории лични данни ("чувствителни" данни):

Не обработваме специална категория лични данни, наречени “чувствителни данни”, като например: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения; членство в професионална организация; генетични данни, биометрични данни, обработвани единствено с цел идентификацията ви като човешко същество; данни за здравословното състояние; данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на дадено лице.

Сигурност на личните ви данни

Ние се отнасяме сериозно към сигурността на вашите лични данни. Прилагаме подходящото ниво на защита и за тази цел сме разработили разумни физически, електронни и технически процедури, за да пазим данните, които събираме, от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни. Достъп до вашите лични данни се разрешава единствено на служители на принципа на необходимост от информация за служебни цели или на такива, които се нуждаят от нея за изпълнение на своите служебни задължения. В случай на изтичане на данни, съдържащи лични данни, ние ще следваме всички приложими норми за уведомяване в подобни случаи.

Какви са вашите законови права?

Като субект на данни вие имате специфични законови права, свързани с личните данни, които събираме от вас. Ние уважаваме вашите индивидуални права и ще отговорим на въпроси ви относно начините, по които обработваме получените от вас лични данни.

Списъкът, който следва, съдържа информация за вашите права, възникващи от приложимите закони за защита на данни:
• Право на достъп: можем да ви предоставим информация, свързана с обработката на вашите лични данни, както и копие от тези лични данни.
• Право на коригиране: ако смятате, че личните ви данни са неточни или непълни, може да поискате те да бъдат променени.
• Право на информация за специфични уеб страници, посетени от вас
• Право на изтриване: може да поискате изтриване на личните си данни, доколкото това е позволено от закона, освен ако компанията не докаже, че съществуват законови основания за обработката, които имат предимство пред интересите на субектите на данни, или ще се ползват за установяването, упражняването и защитата на законовите права и интереси на компанията
• Право на информация за уебсайт, от който се посетили нашата страница
• Право на ограничаване: може да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни до степен, позволена от закона.
• Право на възражение: Може да възразите по всяко време срещу обработването на вашите лични данни във връзка с ваша конкретна ситуация. Имате абсолютното право да възразите срещу обработването на личните ви данни за целите на директния маркетинг, което включва и профилиране.
• Право на оттегляне на съгласието: ако сте дали съгласието си за обработване на личните ви данни, имате право по всяко време да го оттеглите.
• Преносимост на данните: когато е законово приложимо, имате право да поискате предоставените ни лични данни да ви бъдат върнати или, когато това е технически възможно, да бъдат предоставени на трета страна.

Допълнителна информация, нужна за реализиране на правата ви:
• Срок: Ще се опитаме да изпълним ваше искане за упражняване на права или изискване на информация от нас, касаеща личните ви данни, в срок от 30 дни, като този срок може да бъде удължен поради специфични причини, свързани с конкретното законово право, или поради сложността на вашето искане. Ако това се наложи, ще бъдете уведомени преди изтичане на този период.
• Невъзможност за идентификация: В някои случаи може да нямаме възможност да проверим вашите лични данни въз основа на идентификаторите, предоставени във вашето искане. В подобни случаи, когато не можем да ви идентифицираме като субект на данни, нямаме обективната възможност да изпълним искането ви за упражняване на вашите законови права така, както е посочено в този раздел, освен ако не ни предоставите допълнителна информация, която да ни позволи да ви идентифицираме.
• Упражняване на вашите законови права: За да упражните своите законови права, моля, свържете се с нас на посочените в края на тази политика адреси.

Съхраняване на вашите лични данни

Ние обработваме и съхраняваме вашите лични данни за определен период на съхранение, който се определя от:

• Изискванията на Българското и Европейското законодателство
• Друг период в съответствие със защита на нашите законни права и интереси, но не по-дълъг от 5 години

Промени в тази Политика за поверителност

Запазваме си правото да променяме тази политика по всяко време. Поради тази причина ви приканваме да се запознавате с нея редовно. Настоящата политика за защита на личните данни е в сила от датата, посочена в горната част на страницата.

Данни за контакт

“ДИГИТАЛНИ И СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ” ЕООД, ЕИК: 204428477, с адрес на седалище: София, Студентски град, ул. Баку 5А, ет. 6, офис 6-5, имейл office@dss.bg

БисквиткаДомейнОписаниеСрокВид
UserMatchHistory.linkedin.comLinkedIn използва тази бисквитка за синхронизиране на LinkedIn Ads ID.1 месецФункционална
AnalyticsSyncHistory.linkedin.comLinkedIn използва тази бисквитка, за да съхранява информация за периода, в който е извършена синхронизация с бисквитката lms_analytics.1 месецАналитична
bcookie.linkedin.comLinkedIn задава тази бисквитка чрез бутоните за споделяне в LinkedIn и рекламните тагове, за да разпознае ID на браузъра.1 годинаФункционална
lidc.linkedin.comLinkedIn използва бисквитката lidc, за да улесни избора на център за данни.1 денФункционална
ln_ordss.bgLinkedIn използва тази бисквитка, за да записва статистически данни за поведението на потребителите на уебсайта за вътрешни анализи.1 денАналитична
bscookie.www.linkedin.comLinkedIn използва тази бисквитка, за да съхранява извършените действия в уебсайта.1 годинаФункционална
li_gc.linkedin.comLinkedIn използва тази бисквитка за съхраняване на предоставено потребителско съгласие за използване на други бисквитки за по-несъществени цели.5 месеца и 27 дниФункционална
_ga_WDKPQWX3VP.dss.bgТази бисквитка е инсталирана от Google Analytics.2 годиниАналитична
_ga.dss.bgБисквитката _ga, инсталирана от Google Analytics, изчислява данни за посетителите, сесиите и кампаниите и проследява потреблението на сайта за аналитичен отчет. Бисквитката съхранява информацията анонимно и разпределя произволно генериран номер за разпознаване на уникалните посетители.2 годиниАналитична
_fbp.dss.bgТази биксвитка се използва от Facebook, за да показва реклами във Facebook или в други техни платформи, в случай, че сте посетили сайта.3 месецаРекламна
_GRECAPTCHAwww.google.comТази бисквитка се използва от услугата recaptcha на Google за идентифициране на ботове с цел защита на уебсайта от злонамерени спам атаки.5 месеца и 27 дниНеобходима